หน้าเว็บ

การติดต่อ

โครงการฯ รามา-บางพลี ปัจจุบัน  ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ซอยสุขาภิบาล 119   
ณ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนพื้นที่ 291-1-63 ไร่

แผนที่