หน้าเว็บ

ผู้บริหารสถาบันฯแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสพิธีเปิดศูนย์แพทย์ครอบครัวและชุมชน อบต.บางแก้ว

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ นำโดย ผศ.นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์ รองผู้อำนวยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และ ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มาแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสพิธีเปิดศูนย์แพทย์ครอบครัวและชุมชน อบต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ